Born: Blaengarw, South Wales 1954

Living and working in Cardiff as part of the Oriel Canfas Gallery and Studios, an artists run co-operative. Early years spent in Wapping and Stratford, East London
Work can be seen at Oriel Canfas Gallery. click here

Byw a gweithio yn Nghaerdydd ac yn rhan o Oriel Canfas Gallery a Stiwdios, cwmni cyd-weithredol o artistiaid. Wedi treulio blynyddoedd cynnar yn Wapping a Stratford, dwyrain Llundain
Mae'r gwaith i'w weld yn Oriel Canfas Gallery. cliciwch ymahome / cartref
info / gwybodaeth
archive / archif
Oriel Canfas Gallery, 44a Glamorgan Street,
Cardiff / Caerdydd CF51QS
alunhemming@me.com